Symposium ‘Muziek in Gelderland’

Gelre-symposium op zaterdag 4 maart 2017

Op zaterdag 4 maart 2017 vindt het jaarlijkse Gelre-symposium plaats, dit keer met als thema ‘muziek’. Het symposium wordt voorafgegaan door de Algemene Vergadering, toegankelijk voor leden van de Vereniging Gelre. Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering en het symposium, te houden in het Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem.

Programma

09.30-10.00 uur:    Ontvangst en registratie deelnemers

10.00-10.30 uur:    Algemene Vergadering Vereniging Gelre

10.30 -10.45 uur:    Opening van het symposium

10.45 -12.30 uur:    Lezingen

12.30 -14.00 uur:   Lunch in het Rozet en bezoek aan het Erfgoedcentrum met tentoongestelde werken uit de muziekcollectie van Bibliotheek Arnhem

14.00 -15.30 uur:    Lezingen

15.30 -16.00 uur:    Discussie, gevolgd door borrel op eigen gelegenheid in café Memento, gevestigd in het Rozet.

Symposium ‘Gelderse muziekgeschiedenis’

Op het programma van het symposium staan onder meer: muziekonderwijs op adellijke huizen, de Nijmeegse ‘Vereeniging’ en de Achterhoekse popcultuur.

In het Rozet wordt een omvangrijke muziekbibliotheek bewaard. Werken uit deze collectie worden tijdens het symposium getoond.

Het symposium is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor Gelderse geschiedenis.

Aanmelden

Voor het symposium is aanmelding verplicht.

 

Schriftelijk aanmelden is ook mogelijk bij Vereniging Gelre, p/a Gelders Archief, mevrouw M. Scheepers, Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.

De deelnamekosten zijn €40,- per persoon, inclusief lunch en bezoek Erfgoedcentrum. Voor leden van de Vereniging Gelre geldt het kortingstarief van €35,-.

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL57 ABNA 043.80.78.209 ten name van Vereniging Gelre te Arnhem, onder vermelding van Symposium 2017.

Lezingen

Tijdens het symposium worden zes lezingen gehouden door de volgende sprekers:

 • Johan Oosterman (hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen)
  Du bist de liepste vrouwe mijn. Hoofse liedcultuur ten tijde van Marie d’Harcourt, hertogin van Gelre en Gulik

Er is niet veel bekend over het muziekleven aan het Gelderse hof in de vroege vijftiende eeuw. Maria’s Franse voorgeschiedenis doet vermoeden dat ze vertrouwd was met een rijke muziekcultuur en er zijn bij nadere beschouwing meer bronnen dan vaak gedacht is. Alle reden muziek en zang aan het Gelders-Gulikse hof in de jaren 1405-1423 te heroverwegen.

 • Helen Metzelaar (docent muziekgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam) en Hélène Bremer (kunsthistorica)
  Hemelse klanken. Muziekeducatie op de Gelderse buitenplaats

Dat er in Gelderland op kastelen en buitenplaatsen werd gemusiceerd is bekend door de muziekinstrumenten en collecties bladmuziek die er werden gevonden. Ook weten we uit brieven en kasboeken dat er muziekonderwijs aan de kinderen werd gegeven door muziekleraren. Welke rol de adellijke dames hierin speelden is tot nu toe minder belicht.

 • Ingrid Jacobs (historica, publiciste)
  De dirigent en de harpiste – Arnhemsche Orkest Vereeniging of Concertgebouworkest?

In 1889 richtte dirigent Jan Albert Kwast de AOV op, naar zijn grote voorbeeld het Concertgebouworkest. Hoe ontwikkelde de orkestklank zich van Kwast tot Spaanderman en hoe beïnvloedde de akoestiek van Musis Sacrum het Arnhemse muziekleven?

 • Joop Leijendeckers (bestuurslid Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging)
  ‘Belofte van nieuwe en groote daden op kunstgebied’ – Concertgebouw De Vereeniging

Willem Mengelberg noemde Concertgebouw De Vereeniging in 1915 ‘de modelzaal van Nederland’, waarmee hij doelde op de uitstekende en inmiddels wereldvermaarde akoestiek van de Grote Zaal. Hoewel er in Nijmegen ook vóór 1915 al veel moois te beluisteren viel, leverde het nieuwe concertgebouw een belangrijke impuls aan het muziekleven in Nijmegen.

 • Joop Boerstoel (senior adviseur muziek Musidesk/Rijnbrink, dirigent)
  Amateur(blaas)muziek in Gelderland

De relaties tussen groepen amateurkunstenaars en de maatschappij geven de amateurkunst een bijzondere en belangrijke positie in het leven van alledag. Dat is nu het geval maar ook al vele jaren geleden zagen industriëlen, arbeidersverenigingen, overheden en kerkelijke instanties al de waarde van amateurkunst als een mogelijkheid om grote groepen mensen een zinvolle en plezierige invulling van hun vrije tijd te geven.

 • Maarten Zwiers (universitair docent Amerikaanse geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen)
  Van Hummelo tot Sweet Home Alabama – Plattelandsrock in transnationaal perspectief

Plattelandsrock is niet iets typisch Achterhoeks of Nederlands, maar kom je ook buiten de landsgrenzen tegen. In deze lezing zal de muzikale constructie van een regionale identiteit centraal staan. Door een vergelijking tussen de Achterhoekse boerenrockformatie Normaal en de Amerikaanse southern rockband Lynyrd Skynyrd wordt duidelijk hoe bepaalde regionale aspecten die vaak als uniek worden beschouwd feitelijk transnationaal van aard zijn.

Tentoonstelling Erfgoedcentrum

Tijdens de lunchpauze is het mogelijk het Erfgoedcentrum te bezoeken waar werken uit de muziekcollectie van Bibliotheek Arnhem worden tentoongesteld. Pieter Goossen (muziekbibliothecaris Bibliotheek Arnhem) is aanwezig om toelichting te geven bij de tentoongestelde werken.

Bereikbaarheid

Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

Het Rozet bevindt zich op 10 minuten loopafstand van station Arnhem Centraal. Uw auto kunt u parkeren in de parkeergarage Rozet, Langstraat 10, 6811 JA Arnhem op 3 minuten lopen van het Rozet. Per bus is buslijn 43 vanaf station Arnhem Centraal aan te raden, vanaf bushalte Rozet is het 1 minuut lopen naar het Rozet.

Comments are closed.