Gelredag in Geldern op zaterdag 8 september 2018

De najaarsexcursie voert ons ditmaal naar het Duitse Geldern. De Historische Verein für Geldern und Umgegend organiseert op 8 september de Gelredag, als afsluiting van een Woche der Geschichte. Het belooft een boeiende en gevarieerde dag te worden met in de ochtend onder meer lezingen door prof. Dolly Verhoeven en prof. Irmgard Hantsche. ‘s-Middags is er een historische markt en worden rondleidingen gegeven. Het ochtendprogramma wordt gehouden in Hotel Seepark, dat iets buiten het centrum gelegen is. Na de lunch wordt de dag voortgezet in het centrum van Geldern.
Het programma start bijtijds, met ontvangst om 8.30 uur. Vanwege het vroege uur en de afstand organiseren we dit jaar bij voldoende inschrijving busvervoer vanaf Arnhem CS.

Aanmelden voor de Gelredag in Geldern

Onze zustervereniging in Geldern heeft in verband met de organisatie graag bijtijds inzicht in het aantal deelnemers. Wij nodigen u daarom uit uiterlijk 6 april a.s. aan te geven of u van de partij bent.
De prijs bedraagt € 50,00 inclusief busvervoer, programma en lunch. De busreis zal doorgang vinden bij voldoende deelname, dat wil zeggen bij minimaal 55 aanmeldingen. Het maximale aantal is 65 aanmeldingen. Dit is tevens het maximale aantal dat zich voor de busreis kan opgeven.
U kunt er ook voor kiezen, met eigen vervoer te reizen. De deelnamekosten bedragen dan € 37,50 per persoon.
Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk op 6 april a.s. via het onderstaande aanmeldformulier.
De deelnamekosten dient u gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op bankrekeningnummer NL57 ABNA 0438 0782 09, ten name van Vereniging Gelre te Arnhem, onder vermelding van Excursie Geldern.

Aanmeldformulier

Comments are closed.