Jaarvergadering en symposium op vrijdag 20 april 2018

Op vrijdag 20 april 2018 vindt het jaarlijkse Gelre-symposium plaats, dat dit keer in het teken staat van 100 jaar Wageningen Universiteit en georganiseerd wordt in samenwerking met de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis.
Het symposium wordt voorafgegaan door de Algemene Vergadering toegankelijk voor de leden van Vereniging Gelre.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering en het symposium, te houden in het Wisdom & Wonder Pavillion bij het Oriongebouw op de campus van Wageningen University & Research.
Het symposium is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor Gelderse geschiedenis.

Programma vergadering en symposium

10:00-10:30 uur: Ontvangst en registratie deelnemers
10:30-11:15 uur: Algemene Vergadering Vereniging Gelre
De agenda met stukken van de Algemene Vergadering wordt rond 15 maart gepubliceerd op de website.
11:15-11:30 uur: Opening van het symposium
11:30-12.30 uur: Lezingen
12:30-13:30 uur: Lunch
13:30-16:00 uur: Lezingen
16:00-17:00 uur: Opening van de tentoonstelling Drawn by Wageningen, meer dan 100 jaar academisch erfgoed, met borrel en rondleiding door Liesbeth Missel, conservator Speciale Collecties.

Symposium ‘100 jaar Wageningen Universiteit’

Op het programma van het symposium staan onder meer de rol van Winand Staring bij de vestiging van de Rijkslandbouwschool in Wageningen, het werk van de Rijkslandbouwproefstations en de ontwikkeling van de universiteit in de laatste 25 jaar.

Aanmelden voor het Gelresymposium

Voor het symposium is aanmelding verplicht. Meldt u aan voor 10 april 2018 via het onderstaande aanmeldformulier.
De deelnamekosten zijn € 35,-  per persoon, inclusief lunch en bezoek tentoonstelling. De deelnamekosten dient u gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL57 ABNA 0438 0782 09  ten name van Vereniging Gelre te Arnhem, onder vermelding van Symposium 2018.

Lezingen

Tijdens het symposium worden vijf lezingen gehouden door de volgende sprekers:

Richard Paping, senior lecturer Economische en Sociale Geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen
De Groningse Landhuishoudkundige school als voorganger van Wageningen
De lezing gaat in op de teloorgang in 1871 van H.C. van Hall’s Landhuishoudkundige school in Groningen en de rol die W.C.H. Staring daarbij speelde. Deze sluiting maakte het mogelijk om in plaats daarvan in 1876 een Rijkslandbouwschool in Wageningen te openen.

Rob Comans, hoogleraar bij het departement Omgevingswetenschappen, Wageningen University & Research
Winand Staring en de oprichting van de Rijkslandbouwschool  te Wageningen
Het was waarschijnlijk geen toeval dat in 1876 de Rijkslandbouwschool in Wageningen werd gevestigd. De Achterhoeker Winand Staring lijkt hier als inspecteur voor het landbouwonderwijs al jaren tevoren op te hebben aangestuurd.

Margreet van der Burg, Gender Studies/History related tot Food, Agricultural and Rural Research and Development, Wageningen University & Research
En de boerin en haar dochters? Gender patronen in het landbouwkennissysteem
De bevraging van gender in het landbouwonderwijs, -voorlichting en –onderzoek vormt vanaf Staring een constante factor. Waarom werd deze kwestie herhaaldelijk aan de orde gesteld, welke initiatieven kwamen daaruit voort en welke patronen zijn daarin te ontdekken.

Harm Zwarts, PhD sudent leerstoelgroep Agrarische- en Milieugeschiedenis Wageningen University & Research
Van Rijkslandbouwproefstation tot Wageningen Research
Deze presentatie bespreekt de historische ontwikkeling van agrarisch onderzoek in Nederland vanaf het einde van de 19e eeuw en beargumenteert hoe Nederland transformeerde van een importeur naar een exporteur van agrarische kennis en bespreekt welke rol Wageningen hierin heeft gespeeld.

Joost van Kasteren, freelance journalist, mede-auteur jubileumboek  Wageningen University & Research 1993-2018
Metamorfose: 1993-2018 ban Landbouwuniversiteit en DLO tot Wageningen University & Research
In de afgelopen kwart eeuw werd de Landbouwuniversiteit bedreigd met opheffing, fuseerde de instelling met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, werd een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd en groeide Wageningen uit tot de meest toonaangevende instelling op het gebied van landbouwkundig onderzoek en onderwijs in de wereld. Hoe kwam die metamorfose tot stand?

Expositie Drawn by Wageningen

Om 16:00 uur wordt de bijeenkomst verplaatst naar het Forumgebouw voor de opening  van de expositie Drawn by Wageningen, meer dan 100 jaar academisch erfgoed. Rode draad door de tentoonstelling is materiaal dat getekend en ontworpen is in het kader van Wagenings onderwijs en onderzoek. Maar ook de tweede betekenis van het Engelse ‘drawn by’ speelt mee – aangetrokken door-, de aantrekkingskracht van Wageningen: de gebouwen, de campus, de docenten en natuurlijk de kennisgebieden die steeds aansluiten bij de maatschappelijke behoefte. Deze tentoonstelling is complementair aan de tentoonstelling Gemaakt voor Stad en Wereld van museum De Casteelse Poort in het kader van WUR 100 waarin opmerkelijke gebeurtenissen en personen centraal staan die Wageningen en de wereld hebben verrijkt.

Bereikbaarheid

Voor de viering van 100 jaar Wageningen Universiteit is een tijdelijk gebouw geplaatst op de campus van de universiteit, het Wisdom & Wonder Pavillion, tussen de Droevendaalsesteeg, het Atlasgebouw en het Oriongebouw. Er zijn verschillende parkeerterreinen op de campus. Met openbaar vervoer is de campus bereikbaar met buslijnen 84 en 88 vanaf station Ede-Wageningen. Vanaf de bushalte Campus/Atlas is het een kleine 10 minuten lopen.

Aanmeldformulier

Comments are closed.