Excursie Venlo op zaterdag 2 september 2017

De Gelre-excursie gaat dit jaar naar Venlo en is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor Gelderse geschiedenis.

Programma excursie Venlo

10.00 uur:             Ontvangst Café Central, Markt 22

10.00-10.30 uur: Koffie/thee met Limburgse vlaai

10.30-12.30 uur: Wandeling door het centrum van Venlo, met een bezoek aan het Stadhuis.

 
Het stadsbestuur koopt in 1374 het stenen huis van Gerad van Bocholt op dat als stadhuis gaat dienen. Verbouwingen volgen in het midden van de 16e eeuw, rond 1600 en aan het begin van de 18e eeuw. In de oude raadzaal is de uit 1564-1566 daterende schouw met consoles in vroege renaissance-stijl bewaard. Ook zien we de schouwboezem in Lodewijk XIV-vormen en het goudleerbehang. Verder zijn er twee 17e-eeuwse portalen, waarvan één is voorzien van het zogenoemde Adam-en-Eva-uurwerk.

12.30-13.50 uur: Lunchbuffet bij Café Central, Markt 22

14.00-15.00 uur: Rondleiding in het Limburgs Museum

15:00-16.00 uur: Bezichtiging op eigen gelegenheid van het Limburgs Museum.

In het Limburgs Museum is onder meer de jubileumtentoonstelling De Kunst van het verzamelen. 25 jaar Limburgs Museum te zien. Dertig Limburgers die betrokken waren bij de bouw en de groei van het museum, kozen de objecten uit. Van een elfduizend jaar oude klopsteen, een messcherpe foto uit 1850 tot een bijzonder doopjurkje.

16.00 uur: Afzakkertje voor eigen rekening in het Grand Café van het Limburgs Museum.

Aanmelden

In verband met het museumbezoek uw Museumkaart meenemen.

Aanmelding voor deze excursie is verplicht. Meldt u voor 25 augustus aan via het onderstaande aanmeldformulier of, bij voorkeur, per e-mail bij mevrouw Scheepers van het Gelders Archief: m.scheepers@geldersarchief.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen dat aan het symposium zal deelnemen. Schriftelijk aanmelden is ook mogelijk bij Vereniging Gelre, p/a Gelders Archief, mevrouw M. Scheepers, Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.

De deelnamekosten bedragen € 35,- per persoon, inclusief lunch en museumbezoek. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL57 ABNA 0348 0782 09 ten name van Vereniging Gelre te Arnhem, onder vermelding van Excursie Venlo.

Bereikbaarheid

Van Station Venlo loopt u in minder dan 10 minuten naar Café Central aan de Markt. Aan het eind van de dag loopt u in slechts enkele minuten van het Limburgs Museum naar het station. Met de auto kunt u kiezen voor Parkeergarage Centrum Maasboulevard aan de Prinsessesingel 5, 5911 HS Venlo.

Venlo: sleutel tot het Overkwartier

Door de gunstige ligging aan de Maas stichten Kelten, Romeinen en Germanen nederzettingen die de vroegste geschiedenis van Venlo vormen. In de middeleeuwen groeit Venlo uit tot een stad, maar Reinoud II van Gelre maakt in 1337 en 1339 nog wel onderscheid tussen de Gelderse steden enerzijds en het dorp Venlo anderzijds. Hij verleent Venlo in 1343 stadsrechten.

Venlo groeit uit tot een bloeiende handelsstad, die in 1481 tot het Hanzeverbond toe-treedt. Als ‘sleutel tot het Overkwartier’ wordt Venlo regelmatig belegerd en ingenomen. Verbetering van de verdedigingswerken in 1500-1508 belet een inname in 1511. In 1543 komt de stad door de val van Venlo, gevolgd door het Traktaat van Venlo, in handen van keizer Karel V. De Spaanse Successieoorlog leidt tot de opdeling van het Overkwartier tussen Pruisen, Oostenrijk en de Nederlandse Republiek. De stad wordt onderdeel van de Republiek en komt te liggen in het Generaliteitsland Staats-Opper-Gelre.

Heel Staats-Opper-Gelre wordt in 1794 door de Fransen veroverd en in 1795 geannexeerd. In 1814 komt Venlo te liggen in de nieuw gevormde provincie Limburg. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog lijdt Venlo veel schade, maar na de oorlog worden de economische functies opgepakt en uitgebreid en nu is Venlo nog altijd het regionale centrum voor de wijde omgeving.

Aanmeldformulier

Comments are closed.