Excursie naar Rosendael en Middachten op 21 september 2019

De jaarlijkse excursie van Vereniging Gelre gaat op zaterdag 21 september 2019 naar kasteel en park Rosendael en de tuinen van Middachten.

Kasteel en park Rosendael

Rosendael was een van de belangrijkste residenties van de graven en hertogen van Gelre. De oudste vermelding dateert uit 1314. Rond 1700 was er sprake van een tuinaanleg die kon wedijveren met die van Paleis Het Loo. Kort daarna werden de tuinen verfraaid met de vermaarde Schelpengalerij en Bedriegertjes, die nog steeds te vinden zijn in de landschappelijke parkaanleg uit de 19de eeuw. In de ingerichte vertrekken van het kasteel zijn veel portretten van de kasteelbewoners te zien en in de ronde toren bleef de kasteelbibliotheek bewaard. www.glk.nl/rosendael

Tuinen van Middachten

Na de herbouw van kasteel Middachten in 1698 werd net als op Rosendael een formele tuin aangelegd. In de 19de eeuw werd ook in de tuinen van Middachten de landschapsstijl geïntroduceerd. Het huidige uiterlijk kregen de tuinen 1900, toen Hugo Poortman de opdracht kreeg de tuinen te herstellen. Befaamd zijn het openluchttheater met coulissen van taxushagen en de collectie geurende rozen die klimmen langs een treillage: een latwerk in rococostijl. www.middachten.nl/tuin

Programma van de excursie

10.00 uur: vertrek per touringcar vanaf station Velp

10.30 uur: koffie in oranjerie van kasteel Rosendael, aansluitend bezoek aan kasteel en park Rosendael onder leiding van een gids

13:00 uur:  lunch in de oranjerie van kasteel Rosendael

14.00 uur:  vertrek naar de tuinen van Middachten

15:00 uur: rondleiding door de tuinen van Middachten onder leiding van een gids

16.00 uur:  vertrek per touringcar van Middachten naar station Velp

Aanmelding voor deze excursie is verplicht. Omdat vervoer per touringcar is inbegrepen, is het maximaal aantal deelnemers aan deze excursie beperkt tot 50. Wees er dus snel bij wat uw aanmelding betreft, teneinde teleurstellingen te voorkomen! (‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’).

Bent u donateur van Geldersch Landschap & Kasteelen of beschikt u over een Museumkaart, neem dan a.u.b. uw donateurspas/museumkaart mee!

Meldt u voor 31 augustus 2019 aan via het aanmeldformulier onder dit bericht of per e-mail: info@vereniginggelre.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen dat aan het symposium zal deelnemen. Geef bij uw aanmelding ook aan of u met openbaar vervoer of per auto naar Velp komt.

Schriftelijk aanmelden is ook mogelijk bij Vereniging Gelre, p/a Erfgoed Gelderland, Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.

De prijs per deelnemer is € 47,50, inclusief lunch. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL57 ABNA 043.80.78.209 ten name van Vereniging Gelre te Arnhem, onder vermelding van Excursie Rosendael.

De excursie van Vereniging Gelre is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor Gelderse geschiedenis.

Aanmeldformulier

Comments are closed.