De Vereniging Gelre

Doelstelling

De Vereniging Gelre is er voor iedereen met interesse in de historie van Gelderland. Onze symposia, excursies en publicaties bieden boeiende ontmoetingen met het rijke Gelderse verleden.

De Vereniging Gelre bestaat ruim honderd jaar en stimuleert de belangstelling voor het rijke verleden van Gelderland. Dat doet ze door historische kennis op te bouwen en erover te publiceren. De vereniging organiseert twee bijeenkomsten op historisch interessante locaties. In de winter een symposium over een interessant aspect van de Gelderse geschiedenis, in de zomer een excursie naar een bijzondere plek, die normaal niet toegankelijk is. Bekijk de activiteiten »

De Vereniging Gelre is opgericht op 26 november 1897 en haar beschermvrouwe is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Op 7-3-2015 heeft de Algemene vergadering van de Vereniging Gelre een wijziging van de statuten goedgekeurd. De Algemene vergadering heeft op 18-6-2011 het Huishoudelijk reglement goedgekeurd.

ANBI-status

De Vereniging Gelre is door de Belastingdienst erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Sebastiaan RoesProf. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes (voorzitter), sinds 2009

Fred van Kan 2

Dr. F.J.W. van Kan (secretaris en tweede voorzitter), sinds 2008

Roland van der PluijmDrs. R.E.C. van der Pluym (penningmeester), sinds 2014

Mr. dr. P.J. van Cruijningen, sinds 2016Piet van Cruijningen

Yvonne Jakobs-LommersMw. Y.E. Jakobs-Lommers (organisatie zomer- en wintervergadering), sinds 2015

Jorien JasMw. drs. J.R. Jas (pr), sinds 2008

Jan Kuijs

Dr. J.A.E. Kuijs (voorbereiding bijzondere publicaties en symposia), sinds 2006

D.M. Lueb, MA, sinds 2016D. Lueb