Digitale uitgaven

DVD met bronnenmateriaal

digitale-uitgaven-gelreIn samenwerking met de Vereniging Gelre heeft de Stichting Historic Future een dvd uitgebracht met bronnenmateriaal voor iedere onderzoeker die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Gelderland.

Het betreft:

 • Bijdragen en Mededelingen 1898-1998
 • Ridderschap, Oorkonden en Acten
 • Registers op de Leenaktenboeken en Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland.

Het meegeleverde zoekprogramma maakt het mogelijk snel te zoeken door alle teksten.

Bestelwijze

Indien u belangstelling heeft voor deze uitgave, dan kunt u deze bestellen door €45,= plus €2,= portokosten over te maken op:

 • ABN-AMRO Bank:
 • IBAN: NL57 ABNA 0438 0782 09
 • BIC: ABNANL2A

of

 • ING-Bank:
 • IBAN: NL29 INGB 0000 8986 88
 • BIC: INGBNL2A

T.n.v. Vereniging Gelre te Arnhem, onder vermelding van uw naam en adres

De bestelling wordt u spoedig na ontvangst van de betaling toegezonden.

Deze dvd is ook beschikbaar voor niet-leden.

Inhoudsopgave


Bijdragen en Mededelingen 1898-1998

Met meer dan 28.000 bladzijden, de volledige tekst van alle door de Vereniging Gelre uitgegeven Bijdragen en Mededelingen in de periode 1898-1998:

 • Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre 1898-1998
 • Beredeneerde Index op de Bijdragen en Mededelingen I- LXXVIII
 • Honderd jaar Gelre 1898-1998
 • Zoekprogramma Acrobat Reader 4.0

Ridderschap, Oorkonden en Acten

Met meer dan 6400 bladzijden, de volledige tekst en alle afbeeldingen van drie veel geraadpleegde bronnen bij onderzoek.

Deze Oorkondenboeken in acht volumineuze banden en de drie, al even volumineuze, delen over de Ridderschap zijn in het origineel zeldzaam en kostbaar. Het betreft de volgende werken:

W.J. Baron d’Abblaing van Giessenburg

 • De Ridderschap van de Veluwe (uitgave 1859)
 • Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen (uitgave 1877)
 • De Ridderschap van het Kwartier Nijmgen (uitgave 1899)

Is. An. Nijhoff

Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven Oorkonden opgehelderd en bevestigd.

 • De Toestand van Gelderland in de eerste Helft der veertiende Eeuw (deel 1, uitgave 1830)
 • Reinald III en Eduard, Hertogen van Gelre (deel 2, uitgave 1833)
 • Willem en Reinald IV, Hertogen van Gelre uit het Huis van Gulik (deel 3, uitgave 1839)
 • Arnold van Egmond, Hertog van Gelre (deel 4, uitgave 1847)
 • De Bourgondische Heerschappij (deel 5, uitgave 1855)
 • Karel van Egmond, Hertog van Gelre, Graaf van Zutphen (deel 6 eerste stuk, uitgave 1859)
 • Karel van Egmond, Hertog van Gelre, Graaf van Zutphen 1514-1528 (deel 6 tweede stuk, uitgave 1862)
 • Karel van Egmond, Hertog van Gelre, Graaf van Zutphen 1529-1538 (deel 6 derde stuk, uitgave 1875)

P.N. van Doorninck

 • Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392 (uitgave 1900)
 • Acten betreffende Gelre en Zutphen 1377-1397 (uitgave 1901)
 • Acten betreffende Gelre en Zutphen 1400-1404 (uitgave 1901)

Registers op de Leenaktenboeken en Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland

Met meer dan 4500 bladzijden, de volledige tekst van alle door de Vereniging Gelre uitgegeven werken met betrekking tot de registers op de leenaktenboeken, en de publicaties betreffende de bibliografie van Gelderland:

Bibliographie van Gelderland

 • Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland (uitgave 1910)
 • Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland (vervolgdeel 1910-1925, uitgave 1927)
 • Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland (tweede vervolgdeel 1926-1940, uitgave 1942)
 • Bibliographie van Gelderland (overdruk Gelre 1936-1954)

Registers op de Leenaktenboeken

 • Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen (uitgave 1904)
 • Stichtsche, Glasbeeksche en Overijsselsche Leenen (uitgave 1907)
 • Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen (uitgave 1912)
 • Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Arnhem (uitgave 1917)
 • Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen (uitgave 1917)
 • Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Nijmegen (uitgave 1924)
 • Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Index (uitgave 1937)
 • De Leenen der Bannerheerlijkheid Baer en der Heerlijkheid Lathum (uitgave 1926)
 • De Leenen op het Huis Bergh (uitgave 1929)
 • De Proosdij van Emmerik (overdruk Gelre 1931)
 • Sint Salvator-Abdij te Prüm (uitgave 1934)