DoelHome
DoelDoel
ActiviteitenActiviteiten
Jaarboek BMGJaarboek BMG
Werken GelreWerken Gelre
JaarverslagJaarverslag
ScriptieprijsScriptieprijs
Lid worden?Lid worden
BestuurBestuur
Lid worden?Contact
LinksLinks

Vereniging Gelre

opgericht 26 november 1897

Beschermvrouwe: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Op 19-6-2010 heeft de Algemene vergadering van de Vereniging Gelre de statuten (PDF) goedgekeurd.
De Algemene vergadering heeft vervolgens op 18-6-2011 het Huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Bestuur

De op 16 juni 2007 afgetreden voorzitter prof. Keverling Buisman en zijn opvolger prof. Bots.Prof. dr. J.A.H.G.M. Bots (voorzitter), sinds 2007.
Dr. F.J.W. van Kan (secretaris en tweede voorzitter), sinds 2008.
De Heer M. Gras (penningmeester), sinds 2003.
Mevrouw drs. J.R. Jas (PR), sinds 2008.
Dr. J.A.E. Kuijs (voorbereiding bijzondere publicaties en symposia), sinds 2006.
Drs. R.H.W. Nijhof (organisatie zomer- en wintervergadering), sinds 2011.
Prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes, sinds 2009.
Mevrouw E.T.G. Siero, sinds 2010.

e-mail: info@vereniginggelre.nl

Redactiecommissie Bijdragen en Mededelingen Gelre

Prof. dr. F. Keverling Buisman (voorzitter), sinds 2007.
Mevrouw drs. E.G.J. Fox (eindredacteur), sinds 2011.
Drs. M. Gubbels (secretaris), sinds 2013.
Drs. M.R. Hermans, sinds 2013.
Drs. E. de Jonge, sinds 2011.
Ir. L.J. Keunen, sinds 2013.
Mevrouw dr. B.M.J. Kruijsen, sinds 2012.
Dr. J.A.E. Kuijs, sinds 2006.
Dr. J.G.M.M. Rosendaal, sinds 2001.
Dr. M.F.M. Wingens, sinds 2005.

e-mail: redactie@vereniginggelre.nl