DoelHome
DoelDoel
ActiviteitenActiviteiten
Jaarboek BMGJaarboek BMG
Werken GelreWerken Gelre
JaarverslagJaarverslag
ScriptieprijsScriptieprijs
Lid worden?Lid worden
BestuurBestuur
Lid worden?Contact
LinksLinks

Agenda 2011

De wintervergadering is iedere eerste zaterdag in maart en de zomervergadering is iedere derde zaterdag in september.

De foto-impressie van de zomervergadering op Marienwaerdt staat online. Er zijn ook foto-impressies van oudere vergaderingen.

Afgelopen wintervergadering gaf de stadsarcheoloog Michel Groothedde een mooie lezing over de stand van zaken in het onderzoek naar de palts van Zutphen. Voor hen die zijn onderzoek willen volgen, zie zijn blog: http://devorstelijkepaltsvanzutphen.blogspot.com/

18 juni 2011 - Zomervergadering Beesd

Op 18 juni a.s. zullen we het grootste nog in particulier bezit zijnde landgoed in Gelderland bezoeken, namelijk de Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd.
Deze heerlijkheid is gelegen op de plek waar van 1129 tot 1592 de Norbertijner abdij Mariënweerd heeft gelegen.
In 1129 stelde Andries, bisschop van Utrecht, een oorkonde op, waarin hij bevestigde dat Alvaris, weduwe van Hendrik van Cuijk een aantal goederen had afgestaan ter stichting van een Norbertijner abdij.
Het goederencomplex van deze abdij raakte tijdens de Reformatie in de handen van het kwartier van Nijmegen, dat het vervolgens in 1734 verkocht aan A. O. R. F graaf van Bylandt. Via diens familie vererfde het landgoed aan de familie Van Balveren en uiteindelijk aan de familie Van Verschuer.
Ons lid Prof. Dr. B.J.P. van Bavel zal op 18 juni a.s. ingaan op de middeleeuwse geschiedenis van de abdij.
Vervolgens zal ons lid mr. O. W. A. baron van Verschuer ons inwijden in de geschiedenis van zijn familie, o.a. aan de hand van door hem getranscribeerde, niet uitgegeven dagboeken van tante Jacoba.
Na de landelijke lunch zullen we een bezoek brengen aan de moestuin die stamt uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het ontwerp van deze moestuin is gebaseerd op de oude kloostertuin uit de abdijtijd met zijn principes van vruchtwisseling. In het keldergewelf van de Oranjerie zullen we de gedenksteen bezichtigen die de voorlaatste abt Petrus van Zuyren voor zichzelf liet maken. Ook zullen we horen hoe deze steen de tijden heeft overleefd. Tevens zullen we het Grote Huis bezoeken, waar we de linnenkamer, de oude refter, de ontvangsthal, de witte kamer en de bibliotheek zullen bezoeken. In de bibliotheek maken we kennis met de verzameling oude drukken van de familie Van Bylandt en de collectie van de verzamelaar Walraven van Balveren. In de ontvangsthal kunnen we de enkele jaren geleden verworven portretten van Dorothea Charlotta van Nieuwkercken en haar schoonmoeder Anna Constantia gravin van Bylandt bewonderen.

Verslag jaarcijfers 2010 (PDF)

5 februari 2011 - Wintervergadering Zutphen

De wintervergadering 2011 wordt gehouden in Zutphen, de aloude kwartiershoofdstad van het Graafschap Zutphen. Tijdens deze wintervergadering willen we vooral stilstaan bij het allereerste begin van deze stad die in het oude Gelre een belangrijke rol heeft gespeeld.
We proberen een beeld te krijgen van dit allereerste begin te krijgen uit zowel de schriftelijke als de niet-schriftelijke bronnen.

Voor de niet-schriftelijke bronnen zal de gemeentelijke archeoloog Michel Groothedde (blog: http://devorstelijkepaltsvanzutphen.blogspot.com/) een inleiding houden over de wordingsgeschiedenis van Zutphen als grafelijk/vorstelijk machtcentrum van de Karolingische tijd tot de stadsrechtverlening.
Daarna zal Ed Harenberg met ons de oude stadsrechtoorkonde van de stad Zutphen doornemen. Over deze oorkonde is altijd veel discussie geweest, vooral over de datering daarvan. De heer Harenberg zal ons zijn visie geven op deze boeiende materie.

Het gemeentebestuur is zo vriendelijk om ons ’s middags het oude stadhuis aan de ‘s Gravenhof, de zetel van het stadsbestuur voor ons open te stellen.
In het streekarchief aan de Spiegelstraat zullen we de stadsrechtoorkonde met eigen ogen kunnen aanschouwen. Ook is het mogelijk om een kijkje in het depot te nemen.

De dag wordt besloten met een kopje thee in het onlangs heropende restaurant de Wijnhuistoren.

Activiteiten voorgaande jaren

2010
2009
2008
2007
2006
2005

2004